Werkwijze van RT Leek

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig welke de school niet kan bieden, dan kan Remedial Teaching een uitkomst zijn.

In een intakegesprek, welke oriënterend van karakter is, wordt samen met u en uw kind bepaald op welke gebied Remedial Teaching wordt ingezet. Ook de school van uw kind kan om advies gevraagd worden, als u hier toestemming voor geeft.

Als na het intakegesprek blijkt dat Remedial Teaching uw kind kan helpen, wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor een pedagogisch-didactisch onderzoek. Uw kind krijgt een aantal toetsen en er wordt een diagnostisch gesprek met uw kind gevoerd. Naar aanleiding hiervan wordt bepaald hoe de begeleiding eruit komt te zien.

Deze begeleiding wordt vastgelegd in een handelingsplan. In dit plan wordt de problematiek beschreven, de beginsituatie van uw kind, de werkwijze van de Remedial Teacher en de evaluatiemomenten.

De begeleiding vindt iedere week plaats en wordt zoveel mogelijk afgestemd met de werkwijze van de school van uw kind. Zo ontstaat er geen verwarring en heeft de Remedial Teaching meer effect.

In de regel duurt een handelingsplan 8 tot 12 weken. Uw kind krijgt dan voldoende tijd om de leerstof onder de knie te krijgen.

Aan het einde van het wekelijkse begeleidingsmoment worden de vorderingen van uw kind vastgelegd. Na een aantal begeleidingsmomenten vindt er een evaluatie plaats. Als het handelingsplan is afgelopen wordt er gekeken of uw kind de doelen heeft behaald. Dit gebeurt vaak door middel van het afnemen van een toets. Deze toets wordt met u besproken in de eindevaluatie.

Tijdens de eindevaluatie wordt er antwoord gegeven op de belangrijke vragen: ‘Heeft Remedial Teaching effect gehad bij uw kind?’ en ‘Wat zijn de vervolgstappen die ondernomen dienen te worden?’ Van de eindevaluatie ontvangt u een schriftelijk eindverslag.