Vergoedingen

Voor remedial teaching is er geen algemene vergoeding te krijgen. Soms willen werkgevers, zorgverzekeringen of belasting de kosten (deels) vergoeden. Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, ADD, PDD-NOS kunnen een Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen bij de overheid. (gemeente)

De kosten van een orhodidactisch onderzoek worden soms vergoed door de gemeente. Een verzoek kan worden ingediend bij de afdeling Algemene Zaken.

Er kan een beroep worden gedaan op de Algemene Bijstandswet. De behandelingskosten worden namelijk erkend als bijzondere noodzakelijke kosten van bestaan. Aan de hand van het Besluit Landelijke Draagkrachtcriteria wordt per individueel geval bekeken of terzake bijzondere bijstand verleend kan worden. Informeer bij de uitkeringsinstantie.

Er zijn bedrijven, die in bepaalde gevalllen, de kosten van R.T. van hun medewerkers voor hun rekening nemen. Meestal dient men zich bij de afdeling personeelszaken te wenden.

Tot slot kan nog gemeld worden, dat de kosten van R.T. mogelijk fiscaal aftrekbaar zijn. Vraag de brochure "ziektekosten of andere buitengewone uitgaven"aan. (te downloaden vanaf de site van de belastingdienst).