De Remedial Teacher

De Remedial Teacher van RT Leek is Dorien Steendam. Zij heeft in 2004 haar PABO diploma behaald aan de Christelijke hogeschool Windesheim te Zwolle.

Een jaar later behaalde ze haar diploma Remedial Teacher aan dezelfde hogeschool.

Het Master Special Educational Needs diploma behaalde ze in 2008.

Naast deze opleidingen heeft ze een aantal aanvullende cursussen gevolgd:
  • Diploma van bekwaamheid schrijven in het basisonderwijs (2002)
  • Certificaat Engels in het basisonderwijs ( 2004)
  • Diploma Christelijk basisonderwijs (2004)
  • Certificaat Ontwikkelingsvolgmodel jonge (risico)kind (2005)
  • Certificaat Kaleidoscoop (2006)
  • Certificaat woordenschatonderwijs ‘Met woorden in de weer’ (2006)


  • Dorien heeft een aantal jaren in het basisonderwijs gewerkt. Op dit moment is ze naast haar functie als RT'er ook werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) als studieadviseur.

    Ze is lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. (www.lbrt.nl)