Remedial Teaching Praktijk Leek

RT Leek is een particuliere praktijk voor Remedial Teaching in Leek. RT Leek helpt kinderen met problemen op het gebied van:
 • Lezen en spelling (dyslexie)
 • Begrijpend en studerend lezen
 • Woordenschat en Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Rekenen
 • Schrijven
 • Faalangst


 • Daarnaast worden ouders gecoached zodat zij ook hun kind verder kunnen helpen en stimuleren in de ontwikkeling. Er worden diverse cursussen en workshops georganiseerd voor ouders:
 • Actief leren en spelontwikkeling
 • Ontluikende geletterdheid
 • Aanvankelijk lezen
 • Voortgezet lezen
 • Uitbreiding woordenschat


 • Met name studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) kunnen terecht voor studiebegeleiding en remedial teaching.